Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến có thêm cơ sở mới tại Thành Phố Mới, Bình Dương. Nằm trong khuôn viên rộng 2ha, được trang bị cơ sở vật chất tốt nhất trong 5 cơ sở của trường

Chi tiết

HS đăng nhập xem điểm

Mã HS:
Mật khẩu:

Xem hướng dẫn đăng nhập

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Xem hướng dẫn đăng nhập

Hình ảnh

 • 1 Lớp 12A3 Năm học 2013-2014
  Lớp 12A3 Năm học 2013-2014

  Lớp 12A3 Năm học...

 • 2 Lớp 12A2 Năm học 2013-2014
  Lớp 12A2 Năm học 2013-2014

  Lớp 12A2 Năm học...

 • 3 Lớp 12A1 Năm học 2013-2014
  Lớp 12A1 Năm học 2013-2014

  Lớp 12A1 Năm học...

 • 4 Học sinh thuyết trình
  Học sinh thuyết trình

  Học sinh thuyết trình

 • 5 Tiết dạy tốt
  Tiết dạy tốt

  Tiết dạy tốt

 • 6 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 7 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 8 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 9 Toàn thể học sinh
  Toàn thể học sinh

  Toàn thể học sinh

 • 10 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 11 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 12 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 13 Cô Lê Phi Thúy Hiệu trưởng nhà trường
  Cô Lê Phi Thúy Hiệu trưởng nhà trường

  Cô Lê Phi Thúy Hiệu...

 • 14 Đại diện học sinh phát biểu
  Đại diện học sinh phát biểu

  Đại diện học sinh...

 • 15 Cô Nguyễn Thị Đan Thanh giáo viên văn
  Cô Nguyễn Thị Đan Thanh giáo viên văn

  Cô Nguyễn Thị Đan...

 • 16 Khu lớp học
  Khu lớp học

  Khu lớp học

 • 17 Khu lớp học
  Khu lớp học

  Khu lớp học

 • 18

 • 19 Sân chơi văn học
  Sân chơi văn học

  Sân chơi văn học

 • 20 Chào cờ đầu tuần
  Chào cờ đầu tuần

  Chào cờ đầu tuần

Tất cả

Top