Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến có thêm cơ sở mới tại Thành Phố Mới, Bình Dương. Nằm trong khuôn viên rộng 2ha, được trang bị cơ sở vật chất tốt nhất trong 5 cơ sở của trường

Chi tiết

HS đăng nhập xem điểm

Mã HS:
Mật khẩu:

Xem hướng dẫn đăng nhập

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Xem hướng dẫn đăng nhập

Hình ảnh

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10 Lớp 12A3 Năm học 2013-2014
  Lớp 12A3 Năm học 2013-2014

  Lớp 12A3 Năm học...

 • 11 Lớp 12A2 Năm học 2013-2014
  Lớp 12A2 Năm học 2013-2014

  Lớp 12A2 Năm học...

 • 12 Lớp 12A1 Năm học 2013-2014
  Lớp 12A1 Năm học 2013-2014

  Lớp 12A1 Năm học...

 • 13 Học sinh thuyết trình
  Học sinh thuyết trình

  Học sinh thuyết trình

 • 14 Tiết dạy tốt
  Tiết dạy tốt

  Tiết dạy tốt

 • 15 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 16 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 17 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 18 Toàn thể học sinh
  Toàn thể học sinh

  Toàn thể học sinh

 • 19 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 20 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

Tất cả

Top