Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến - Cơ sở Bình Dương

Giới thiệu

Giới thiệu về trường

Trường THCS-THPT Nguyễn Khuyến có thêm cơ sở mới tại Thành Phố Mới, Bình Dương. Nằm trong khuôn viên rộng 2ha, được trang bị cơ sở vật chất tốt nhất trong 5 cơ sở của trường

Chi tiết

HS đăng nhập xem điểm

Mã HS:
Mật khẩu:

Xem hướng dẫn đăng nhập

GV đăng nhập xem TKB

Tài khoản:
Mật khẩu:

Xem hướng dẫn đăng nhập

Hình ảnh

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10 Lớp 12A3 Năm học 2013-2014
  Lớp 12A3 Năm học 2013-2014

  Lớp 12A3 Năm học...

 • 11 Lớp 12A2 Năm học 2013-2014
  Lớp 12A2 Năm học 2013-2014

  Lớp 12A2 Năm học...

 • 12 Lớp 12A1 Năm học 2013-2014
  Lớp 12A1 Năm học 2013-2014

  Lớp 12A1 Năm học...

 • 13 Học sinh thuyết trình
  Học sinh thuyết trình

  Học sinh thuyết trình

 • 14 Tiết dạy tốt
  Tiết dạy tốt

  Tiết dạy tốt

 • 15 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 16 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 17 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 18 Toàn thể học sinh
  Toàn thể học sinh

  Toàn thể học sinh

 • 19 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

 • 20 Văn nghệ
  Văn nghệ

  Văn nghệ

Tất cả

Top